De maandelijkse financiële cijfers zijn altijd een verplicht nummer. Bij afwijkingen is het vaak onduidelijk wie waar verantwoordelijk voor is. Nee, de financiële cijfers zijn zelden een impuls voor gecoördineerde acties. Hoe kan dat anders?

Enkele praktijkvoorbeelden:

  • Omzet loopt achter. Verkoop vindt dat Productie niet tijdig levert. En andersom is er het verwijt dat Verkoop altijd te veel belooft aan de klant.
  • Als een klant niet betaalt, is dat dan opeens het probleem van Finance?

Hoe krijg je financiële cijfers WEL effectief zonder iets aan het format te veranderen?

Uit de praktijk van MARAI blijkt dat het anders kan. Maak per lijn in de resultatenrekening twee directeuren (of managers) verantwoordelijk. Datzelfde cijfer wordt opeens een teamprestatie in plaats van het succes of falen van een enkele individu. Een financiële rapportage geeft dan een aanleiding voor gecoördineerde acties.

De grootste mentale stap is dat er twee verantwoordelijken samen moeten optrekken. Daarna volgt onvermijdelijk een coördinatie tussen hun afdelingen, want hun medewerkers weten welke acties zinnig zijn en welke niet. Zij kennen namelijk de processen. Zij krijgen het gevoel zinnig te kunnen bijdragen.

Het moedigt aan tot coöperatie en nastreven van gezamenlijke belang. Hiermee eindigt het denken in afdelingen en dat een puinhoop daar alleen hun probleem is.

Praktijkcasus: productiebedrijf in de metaal

Door zowel de productiedirecteur als de verkoopdirecteur verantwoordelijk te maken voor de boetes wegens te late leveringen, verbeterde de communicatie. Verkoop beloofde niet meer extra dingen aan een klant zonder dat Productie en Inkoop waren geraadpleegd. Het gebakkelei over levertijden was opeens een interne discussie geworden. Naast de reductie in boetes op te late leveringen, verbeterde de sfeer tussen de afdelingen. De financiële rapportage zelf hoefde niet eens te worden aangepast!

Gedeelde verantwoordelijkheid leidt tot een wonderlijke beweging en actie bij medewerkers.

 

Verantwoordelijkheid wordt in alle lagen gevoeld. Medewerkers zien welke positieve impact zij zelf hebben in het proces en kunnen hierdoor, op hun eigen niveau, de juiste besluiten nemen.

Deze methode is onderdeel van de MARAI-methodiek voor strategie, mobilisatie en executie. Het leidt met minimale inspanning én een krachtig commitment, tot:

  • betere financiële resultaten
  • hogere betrokkenheid van werknemers
  • transparantie in de processen
  • een wendbaardere organisatie.

Ben benieuwd welke ervaringen jij hiermee hebt. Om kennis te maken en/of te delen, bel me gerust. Drs. Hans Go RA – Partner MARAI – 0621527440

Menu