Het tempo waarin ontwikkelingen gaan, ligt steeds hoger. Hierdoor ontstaat druk op organisaties en druk op medewerkers om zich aan te passen.

Hoe kun je deze druk gebruiken om de weerstand die het kost om te zetten in positieve energie?

De meeste mensen zijn namelijk wel veranderingsbereid, maar willen niet veranderd worden.

In Deel I – Samen werken aan verandering, lees je hoe je de juiste uitgangspositie creëert. En wat doe je daarna?

Samen werken aan resultaat - cijfers

Uit de praktijk blijkt dat na begrip, het inzicht door middel van cijfers helpt.

Het maakt niet uit welke strategische doelstellingen – groei, verhogen klanttevredenheid, verduurzamen, digitaliseren, etc. – er worden nagestreefd; inzicht creëren met behulp van cijfers kan altijd. Welke trends zijn er en op welke manier wordt er wel of juist geen waarde gehecht aan cijfers?

Met behulp van cijfers kun je namelijk:

1. de juiste strategie bepalen en bijstellen door deze kwantitatief te vergelijken.

2. de juiste doelen bepalen, kwantificeren en vervolgens gebruiken om te communiceren.

3. de voortgang op deze doelen meten en vervolgens gericht bijsturen.

4. inzicht & bewustwording creëren; grafieken en afbeeldingen zeggen meer dan woorden.

Wanneer het cijfermatig inzicht op orde is, verhoog EN behoud je de veranderingsbereidheid in de organisatie. Daarnaast helpen cijfers ruis uit communicatie te halen.

Samen werken aan resultaat uit de praktijk

Zo kan ruis in communicatie een gezamenlijke focus in de weg staan. We komen dit in de dagelijkse praktijk met regelmaat tegen. In veel organisaties wordt nu gewerkt aan de jaarplannen, inzichten worden gedeeld en er lijkt consensus. Bijvoorbeeld er komt een focus op groei.

Maar welke groei wil je nu echt?

1. Jaarlijkse omzetgroei.

2. Duurzame groei, met het verhogen van de impact op de omgeving.

3. Groei van resultaat; via welke weg? Omzet en/of marge verhogen en/of snijden in kosten.

4. Groei van de organisatie; via klanttevredenheid of medewerkerstevredenheid, waardoor de groei in resultaat vanzelf volgt.

Wanneer ben je tevreden? Hoe ga je het meten?
Welke planning hanteer je?

Aan de hand van inzicht in cijfers en het gesprek over in dit geval -groei- ontstaat er engagement bij een gezamenlijk doel. Vervolgens kan het leiderschap in de organisatie de juiste besluiten en richting geven.

Hans Go, heeft een model ontwikkeld, waarmee je de gekozen strategie kunt vertalen naar cijfers & scenario’s. Deze tool geeft helderheid & inzicht en is uitermate geschikt wanneer er samen gewerkt wordt aan strategie.

Ervaring met verandermanagement

De theorie van MARAI bestaat uit Strategie – Realisatie – Groei. Onze integrale benadering zorgt ervoor dat strategie, organisatieontwikkeling, leiderschap én het mobiliseren van de juiste mensen naadloos op elkaar aansluiten.

Meer horen over onze werkwijze, de strategie-tool of wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem gerust contact met me op!

Willemijn – Partner@MARAI

Menu