De maandcijfers! Het is vaak onduidelijk waar iemands verantwoordelijk begint of eindigt. Financiële cijfers zijn zelden een impuls voor gecoördineerde acties.

Praktijkvoorbeelden: Omzetcijfers zijn het terrein van de verkoopmanager, maar wat als Productie niet kan leveren? Heeft de verkoopmanager dan gefaald? En is een klant die niet betaalt opeens het probleem van de financiële directeur?

Uit onze praktijk blijkt dat ook anders kan. Maak twee managers verantwoordelijk per lijn in de resultatenrekening. Datzelfde cijfer wordt opeens een teamprestatie in plaats van een succes of falen van een individu. Een financiële rapportage geeft dan een aanleiding voor gecoördineerde acties.

Als twee managers samen optrekken, volgt er samenwerking en coördinatie tussen hun afdelingen. Medewerkers snappen namelijk precies welke acties zin hebben en welke niet. Zij krijgen het gevoel zichtbaar te kunnen bijdragen.

Bel/mail gerust voor een korte uitleg.

Hans Go

06 21 52 74 40
hans@marai.nl
Volg mij op LinkedIn

Menu