Een model dat ik veelvuldig gebruik om de strategie van een organisatie te vertalen naar de uitvoering is de Hoshin Kanri Matrix, ook wel de X-matrix genoemd.

Door zijn eenvoud is het model heel makkelijk in te zetten en uit te leggen. En het past zowel in wat traditionelere omgevingen als in bijvoorbeeld Agile en/of Lean organisaties. Sterker nog; voor strategiecascadering, strategie-executie en het geven van richting in wendbare organisaties is de Hoshin Kanri Matrix een onmisbaar middel.

Hoshin Kanri is een van oorsprong Japans strategisch planningsproces bestaand uit een aantal vaste stappen. Letterlijk vertaald betekent Hoshin Kanri zoals iets als ‘Richtingsmanagement’. De Hoshin Kanri matrix, of X-matrix, wordt ingezet om doelen in de verdere toekomst (3-5 jaar) te vertalen naar de stappen nodig voor executie. De eerste vertaalstap is dat de lange termijn doelen worden vertaald naar jaardoelen. Deze jaardoelen worden opgesplitst naar activiteiten of brokken werk die gedaan moeten worden om dat jaardoel te behalen. En als laatste stap worden aan de activiteiten de juiste metrics of KPI’s gekoppeld, om de voortgang op de deze activiteiten, en dus op de jaardoelen, te kunnen volgen.

In een organisatie waar kort-cyclisch wordt gestuurd, bijvoorbeeld per kwartaal, kan de Hoshin Kanri Matrix uitstekend worden ingezet, door deze per kwartaal te herijken.

Ben je benieuwd naar de praktijk? Neem dan gerust contact op.

In volgende berichten vertellen we meer over hoe dit model kan worden ingezet in samenhang met bijvoorbeeld de Verbeter Kata en met een zogenaamd Doelencanvas, om visueel te sturen op de in de Hoshin Kanri Matrix gedefinieerde doelen en activiteiten.

Menu