Het tempo waarin ontwikkelingen gaan, ligt steeds hoger. Hierdoor ontstaat druk op organisaties en druk op medewerkers om zich aan te passen.

Hoe kun je deze druk gebruiken om de weerstand die het kost om te zetten in positieve energie? De meeste mensen zijn namelijk wel veranderingsbereid, maar willen niet veranderd worden.

Begin bij het begin: begrip!

We zijn niet allemaal hetzelfde. Verschillende drijfveren, achtergronden en ervaringen zorgen voor een ander perspectief.

Wil je iemand meekrijgen in een verandering? Probeer je hiervan bewust te zijn en sluit eerst aan bij de omgeving die je mee wilt nemen.

Een tool die die wij regelmatig gebruiken voor deze bewustwording is My Motivation Insights. Op basis van het kleurenprofiel krijgen we inzicht in de persoonlijke drijfveren van individuen. Wanneer de profielen worden opgeteld tot een teamprofiel geeft dit inzicht waar het team haar focus en energie vandaan haalt en hoe er effectief kan worden samengewerkt. Er is geen goede of minder goede combinatie en als omstandigheden veranderen, kunnen ook de combinaties van de drijfveren mee veranderen.

Het kleurenprofiel van My Motivation Insights is wetenschappelijk onderbouwd, uitgebreid getest en gevalideerd i.s.m. de Universiteit van Amsterdam. Aan de basis staat de theorie van Graves, een tijdgenoot Maslow. Ieder mens heeft een set van drijfveren in zich die elkaar aanvullen, maar ook met elkaar conflicteren. Elk individu kent bovendien een ander gewicht toe aan deze set waarden.

Meer begrip resulteert in betere samenwerking. Daarmee creëer je weer engagement en die stap in de mobilisatie van het leiderschap en de organisatie is essentieel voor het kunnen verwezenlijken van je strategie.

Bel/mail gerust voor een korte uitleg.

Willemijn Bronzwaer

06 30 46 56 60
willemijn@marai.nl
Volg mij op LinkedIn

Menu