Naast het vaststellen van de juiste strategische doelstellingen, is de vertaling naar de uitvoering (het doen) uitdagend.

Een handige tool is de OGSM (Objective Goals Strategies Measures). In de kern koppelt OGSM de strategie aan concrete doelstellingen én aan de manier waarop deze worden gerealiseerd.

We hebben ervaren dat toepassing van deze tool in teamverband goed werkt. Het zorgt ervoor dat je samen heldere doelen stelt, daarin keuzes maakt en focus aanbrengt. Vervolgens nadenkt over hoe deze te halen, te meten en er wordt gelijk een actieplan opgesteld.

Het resultaat, een helder strategieplan op 1 A4, is vervolgens goed uit te leggen binnen de organisatie. Daarna kunnen de verschillende afdelingen in teamverband een eigen OGSM, in lijn met deze strategie, opstellen. Hoe gaan zij bijdragen, meten en welke acties worden er genomen?

Hierdoor is de OGSM naast een strategie-tool ook een krachtig communicatiemiddel. Dit is belangrijk om de organisatie op 1 lijn te krijgen. Er wordt na het gezamenlijk opstellen gewerkt aan hetzelfde doel, met begrip voor elkaar.

Dit begrip en het werken aan hetzelfde doel is de basis voor het mobiliseren van de organisatie. Onze ervaring is, dat deze mobilisatie van de organisatie essentieel is om strategische doelstellingen ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Bel/mail gerust voor een korte uitleg.

Willemijn Bronzwaer

06 30 46 56 60
willemijn@marai.nl
Volg mij op LinkedIn

Menu